Cho vay | BAOVIET Bank

Cho vay

Cấp tín dụng cho DN sản xuất kinh doanh vật tư y tế, thiết bị y tế

- Bổ sung vốn lưu động, để sản xuất kinh doanh thiết bị Y tế, vật tư Y tế - Đầu tư nhà xưởng, máy móc, thiết bị dây chuyền vật tư Y tế"

Cấp tín dụng Siêu tốc đảm bảo bằng Bất động sản đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME Fast)

Bổ sung vốn lưu động để phục vụ sản xuất kinh doanh hợp pháp của Khách hàng.

Quy định Cấp tín dụng cho Doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu Thóc, Gạo tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến, xuất khẩu Gạo.

Quy định về cho vay bảo đảm bằng Trái phiếu do BAOVIET Bank phát hành

Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của KH

Cấp tín dụng không có bảo đảm SME OPEN

BAOVIET Bank cấp tín dụng không có bảo đảm cho Khách hàng thuộc phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ để đáp ứng nhu cầu phục vụ hoạt động kinh doanh.

Cho vay đại lý ô tô

Là sản phẩm cấp tín dụng cho Khách hàng doanh nghiệp là đại lý kinh doanh ô tô trong nước với nhiều ưu đãi vượt trội

Thấu chi tài khoản thanh toán

Là giải pháp tài chính tối ưu cho Qúy Doanh nghiệp khi cần bổ sung vốn thiếu hụt tạm thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Cấp tín dụng phê duyệt nhanh

Là sản phẩm chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình thẩm định và phê duyệt cấp tín dụng đối với Khách hàng doanh nghiệp

Cho vay ưu đãi SME +++

Là sản phẩm tích hợp nhiều ưu đãi vượt trội cho Quý khách hàng doanh nghiệp như phê duyệt nhanh, ưu đãi lãi suất, phí, hệ số tín dụng…

Cho vay ngoại tệ

Là sản phẩm đáp ứng nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh danh cho Khách hàng là người cư trú, có nguồn thu ngoại tệ

Cho vay mua xe ô tô +++

Là sản phẩm cho vay mua xe ô tô nhanh dành cho Khách hàng doanh nghiệp nhằm tạo ra sự đơn giản, thuận tiện với nhiều ưu đãi vượt trội

Gara ô tô

Là sản phẩm cấp cho vay gara có bảo đảm bằng khoản phải thu phát sinh từ bảo lãnh thanh toán của Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Tài trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Là gói các sản phẩm ngân hàng mà BAOVIET Bank cung cấp cho Khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Tài trợ dự án trọn gói

Là gói các sản phẩm ngân hàng mà BAOVIET Bank cung cấp cho Khách hàng khi tham gia thực hiện một dự án/gói thầu

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính