Cấp tín dụng bổ trợ dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME Plus)| BAOVIET Bank

Cấp tín dụng bổ trợ dành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME Plus)

Điều kiện pháp lý:

- Số năm hoạt động: ≥ 3 năm
- Tổng nguồn vốn < 150 tỷ
- Lợi nhuận: ≥0
- Đáp ứng các quy định khác của BAOVIET Bank từng thời kỳ

Tiện ích sản phẩm

'- Phát hành bảo lãnh với tỷ lệ tín chấp cao
- Lãi suất cạnh tranh
- TSBĐ linh hoạt
- Mức tài trợ cao: giải ngân tối đa 100% giá trị hóa đơn
+ Doanh số ghi có lũy kế vào tài khoản thanh toán của KH tại BAOVIET Bank: tối thiểu bằng 120% doanh số giải ngân lũy kế theo quy định sản phẩm.
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính