An Tâm Viện Phí| BAOVIET Bank

An Tâm Viện Phí

Quyền lợi nổi bật:

Phạm vi bảo hiểm toàn diện, chi phí hợp lý và bồi thường nhanh chóng.
Sản phẩm chi trả độc lập với các sản phẩm bảo hiểm khác như BHYT, BHSK các doanh nghiệp

Đối tượng tham gia

Công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ 01 đến 65 tuổi tại thời điểm hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực.
Tối đa 70 tuổi nếu tham gia liên tục từ 65 tuổi hoặc trước đó
Xem thêm Thu gọn

Quyền lợi bảo hiểm

Bảo hiểm toàn diện cho mọi rủi ro ốm đau, bệnh tật, tai nạn, thai sản, bao gồm cả UNG THƯ
Linh hoạt lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp với nhu cầu
Gấp đôi số tiền nếu nằm viện tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU)
Hỗ trợ giáo dục cho con trong trường hợp bố/mẹ tử vong do ung thư (An Tâm Học Vấn)
Trẻ em được tham gia độc lập mà không cần bố/mẹ phải tham gia cùng một hợp đồng
Thủ tục bồi thường đơn giản, chi trả trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Xem thêm Thu gọn