Tài khoản thanh toán| BAOVIET Bank

Tài khoản thanh toán

Tiện ích sản phẩm:

Giao dịch 24/7 mọi lúc, mọi nơi

Miễn phí dịch vụ:

Miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử, dịch vụ rút tiền qua thẻ ATM

Loại tiền áp dụng

VND, USD, EUR
Xem thêm Thu gọn

Số dư tối thiểu

100.000 VND, 10 USD, 10 EUR
Xem thêm Thu gọn

Phương thức trả lãi

Lãi trả vào cuối tháng và được nhập gốc hoặc trả khi khách hàng đóng Tài khoản tiền gửi thanh toán
Xem thêm Thu gọn

Đối tượng

Cá nhân từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; hoặc cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với người chưa đủ 15 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ đăng ký

CMND/CCCD/ Hộ chiếu còn hiệu lực;
Giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở và sử dụng TKTT theo mẫu của BAOVIET Bank.
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính