Cam kết thu xếp Tín dụng có điều kiện dành cho KHDN| BAOVIET Bank

Cam kết thu xếp Tín dụng có điều kiện dành cho KHDN

Đặc tính sản phẩm:

- Là văn bản cam kết cho Khách hàng về việc ngân hàng Bảo Việt sẽ thu xếp cấp tín dụng cho Kh, nếu Kh thỏa mãn đầy đủ yêu cầu theo quy định của ngân hàng.
- Giá trị CKTXTD theo nhu cầu của Khách hàng nhưng tối đa không vượt quá giá trị dự án hoặc phương án mà khách hàng thực hiện.

Đối tượng:

Là các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân thỏa mãn điều kiện phát hành cam kết thu xếp tín dụng của BAOVIET Bank

Lợi ích sản phẩm

- Giúp Khách hàng nâng cao uy tín với Đối tác và nâng cao khả năng thắng thầu
- Phí phát hành cạnh tranh
- Thủ tục hồ sơ đơn giản"
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính