Cấp tín dụng cho DN sản xuất kinh doanh vật tư y tế, thiết bị y tế| BAOVIET Bank

Cấp tín dụng cho DN sản xuất kinh doanh vật tư y tế, thiết bị y tế

Tiện ích sản phẩm

- Lãi suất ưu đãi theo từng thời kỳ
- TSĐB linh hoạt:
+ Bất động sản
+ Máy móc thiết bị
+ Hàng tồn kho luân chuyển
- Hồ sơ: nhanh gọn
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính