Cấp tín dụng cho DN sản xuất kinh doanh vật tư y tế, thiết bị y tế| BAOVIET Bank

Cấp tín dụng cho DN sản xuất kinh doanh vật tư y tế, thiết bị y tế

Đối tượng khách hàng:

- Khách hàng sản xuất/ nhập khẩu trang thiết bị y tế
- Khách hàng mua/bán trang thiết bị y tế
- Có giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn ngành còn hiệu lực
- Doanh thu: >20 tỷ
- Lợi nhuận: ≥0

Mục đích:

- Meeting working capital demands for
production, business Medical equipment, Medical supplies
- Investment loans in factories, machinery, equipment, lines, and medical supplies

Đặc tính sản phẩm:

- Tỷ lệ cấp tín dụng từ 85% trở lên
- Cho vay từng lần
- Cho vay bù đắp
- Cho vay theo hạn mức tín dụng

Tiện ích sản phẩm

- Lãi suất ưu đãi theo từng thời kỳ
- TSĐB linh hoạt:
+ Bất động sản
+ Máy móc thiết bị
+ Hàng tồn kho luân chuyển
- Hồ sơ: nhanh gọn
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính