Cho vay bảo đảm bằng Trái phiếu do BAOVIET Bank phát hành| BAOVIET Bank

Cho vay bảo đảm bằng Trái phiếu do BAOVIET Bank phát hành

Đối tượng Khách hàng:

KHDN sở hữu Trái phiếu do BAOVIET Bank phát hành

Đặc tính sản phẩm:

- Đáp ứng các quy định khác của BAOVIET Bank từng thời kỳ

Lợi ích sản phẩm

- Hồ sơ vay linh hoạt
- TSBĐ là Trái Phiếu do BVB phát hành
- KH được lựa chọn phương thức trả lãi định kỳ hàng năm/cuối kỳ
- Số tiền cho vay: tối đa bằng 100% giá trị định giá trái phiếu"
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính