Phát hành thư tín dụng chậm trả được phép thanh toán ngay - UPAS L/C nội địa| BAOVIET Bank

Phát hành thư tín dụng chậm trả được phép thanh toán ngay - UPAS L/C nội địa

Đặc tính:

- Áp dụng cho các giao dịch thương mại trong và ngoài nước.
- Hợp đồng kinh tế phải có quy định thanh toán theo phương thức L/C trả chậm có điều khoản thanh toán ngay – UPAS L/C
- BCT yêu cầu xuất trình đối với UPAS L/C nội địa: đơn giản

Đối tượng:

Là các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc mua hàng hóa trong nước, có nhu cầu tài trợ vốn để thanh toán UPAS L/C

Lợi ích sản phẩm

- Được cung ứng vốn lưu động để sản xuất kinh doanh thông qua hình thức trả chậm tiền hàng với chi phí hợp lý.
- Đảm bảo an toàn cho Bên mua hàng lẫn Bên bán hàng.
- Thời hạn trả chậm tối đa lên tới 12 tháng.
- Dịch vụ tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp giảm thiểu rủi ro cho các Bên.
- Hồ sơ thủ tục đơn giản.
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính