Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ| BAOVIET Bank

Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ

Kỳ hạn gửi tiền:

Kỳ hạn gửi tiền đa dạng: 01 tuần, 02 tuần, 03 tuần, 01 tháng đến 36 tháng

Rút tiền trước hạn:

Khách hàng có thể rút một phần gốc trước hạn mà không ảnh hưởng đến phần tiền gốc còn lại trên sổ

Loại tiền áp dụng

VND, USD, EUR
Xem thêm Thu gọn

Số dư tối thiểu

500.000 VND, 50 USD, 50 EUR
Xem thêm Thu gọn

Lãi suất

Lãi suất cố định trong suốt thời gian gửi
Xem thêm Thu gọn

Rút tiền trước hạn

Được phép rút trước hạn một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi
Xem thêm Thu gọn

Điều kiện sử dụng

Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam: là công dân Việt Nam.
Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ: là công dân Việt Nam cư trú.
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ đăng ký

Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực.
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính