Tiền gửi | BAOVIET Bank

Tiền gửi

Tiền Gửi Có Kỳ Hạn

Giải pháp tài chính hiệu quả cho nguồn tiền nhàn rỗi của Quý Khách hàng doanh nghiệp với lãi suất cạnh tranh

Tiền gửi đầu tư tự động

Giải pháp tài chính hiệu quả giúp Khách hàng tiết kiệm thời gian giao dịch với ngân hàng với lãi suất cạnh tranh

Tiền gửi ký quỹ

Đáp ứng nhu cầu của Khách hàng doanh nghiệp trong việc xác nhận số dư tiền gửi ký quỹ theo quy định của pháp luật

Chứng chỉ tiền gửi ghi danh

Là chứng nhận của BAOVIET Bank phát hành để huy động vốn từ Khách hàng tổ chức có ghi tên chủ sở hữu

Tiền gửi đa năng

Là hình thức gửi tiền có kỳ hạn vào một tài khoản tiền gửi đa năng duy nhất, gồm nhiều khoản tiền với nhiều kỳ hạn lựa chọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính