Cấp tín dụng cho Doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu Thóc, Gạo tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.| BAOVIET Bank

Cấp tín dụng cho Doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu Thóc, Gạo tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long.

Mục đích cấp tín dụng:

-Bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, chế biến, xuất khẩu Gạo.

Tài sản đảm bảo:

- Bất động sản.
- Máy móc thiết bị.
- Hàng tồn kho luân chuyển: thóc, gạo, tấm đã qua sơ chế.

Đối tượng:

KHDN có nhu cầu cấp tín dụng để kinh doanh xuất nhập khẩu gạo

Đặc tính:

Loại tiền cấp tín dụng: VND (Việt Nam Đồng) hoặc ngoại tệ tương đương.
- Phương thức cấp tín dụng: Hạn mức
- Thời hạn cấp tín dụng: 12 tháng.
- Lãi suất và phí: Theo quy định của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ.

Ưu điểm Sản phẩm

- Tăng tỷ lệ cấp tín dụng/giá trị TSBĐ
- Chấp thuận nhận TSBĐ là hàng tồn kho luân chuyển là thóc, gạo, tấm đã qua sơ chế
- Tỷ lệ cấp tín dụng lên đến 65%
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính