Dịch vụ tài khoản | BAOVIET Bank

Dịch vụ tài khoản

Tiền gửi thanh toán

Là tài khoản bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ của Khách hàng tổ chức mở tại BAOVIET Bank để sử dụng các dịch vụ thanh toán do BAOVIET Bank cung ứng

Dịch vụ trả lương cho khách hàng

Dịch vụ hỗ trợ hiệu quả nhất cho Quý Doanh nghiệp quản lý nhanh chóng và an toàn trong việc thanh toán tiền lương với nhiều ưu đãi cho Cán bộ nhân viên

Quản lý tài khoản tập trung

Là giải pháp quản lý dòng tiền tối ưu đặc biệt với Quý khách hàng có số lượng đơn vị thành viên, mạng lưới chi nhánh, hệ thống đại lý phân phối rộng khắp

Nộp thuế điện tử

Là dịch vụ cho phép Người nộp thuế lập giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế

Giao dịch qua Fax, Email

Là dịch vụ giúp gia tăng tiện ích giao dịch cho Khách hàng tổ chức thông qua phương thức tiếp nhận chứng từ giao dịch bằng fax, email

Thu hộ

BAOVIET Bank thực hiện thu tiền từ người nộp tiền thông qua mạng lưới, quầy giao dịch và kênh thanh toán của BAOVIET Bank

Chi hộ

BAOVIET Bank thực hiện chi hộ theo danh sách bằng tiền mặt tại quầy giao dịch của BAOVIET Bank hoặc chi hộ tại địa điểm do Khách hàng chỉ định

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính