Cấp tín dụng phê duyệt nhanh| BAOVIET Bank

Cấp tín dụng phê duyệt nhanh

Thời gian phê duyệt:

Trong vòng 16h làm việc

Hồ sơ :

Đơn giản

Hệ số tín dụng:

Cạnh tranh

Phạm vi áp dụng

Là các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC… phục vụ hoạt động SXKD, đáp ứng được các tiêu chí theo sản phẩm này.
Xem thêm Thu gọn

Tiện ích sản phẩm

- Hồ sơ vay vốn đơn giản.
- Thời gian phê duyệt nhanh.
- Đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC,… đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các Khách hàng doanh nghiệp.
- Hệ số tín dụng cạnh tranh.
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ đăng ký

Hồ sơ pháp lý;
Hồ sơ tài chính;
Phương án cấp tín dụng;
Hồ sơ tài sản bảo đảm.
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính