Bảo Việt An Gia| BAOVIET Bank

Bảo Việt An Gia

Quyền lợi bảo vệ:

Bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm

Nhanh chóng, chính xác:

Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc

Bảo lãnh viện phí:

Tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước

Quyền lợi vượt trội

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản lên đến 454 triệu đồng/người/năm
Không mất thời gian thu thập hồ sơ yêu cầu bồi thường và không phải thanh toán viện phí
Bồi thường nhanh, chính xác trong vòng 15 ngày làm việc
Dịch vụ bảo lãnh viện phí ưu việt 24/7 tại gần 90 bệnh viện chất lượng cao trên cả nước
Xem thêm Thu gọn

Đối tượng mở rộng

Mọi công dân và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 15 ngày tuổi đến 65 tuổi.
Xem thêm Thu gọn