Tài trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu| BAOVIET Bank

Tài trợ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu

Mức tài trợ:

Lên đến 100%

Thời gian phê duyệt:

Nhanh chóng

Lãi suất:

Hợp lý, cạnh tranh

Đối tượng khách hàng

Là pháp nhân đáp ứng các điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định sản phẩm.
Xem thêm Thu gọn

Mục đích cấp tín dụng

Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu của khách hàng.
Xem thêm Thu gọn

Đặc tính sản phẩm

- Hình thức cấp tín dụng: Cho vay, Phát hành bảo lãnh, Phát hành thư tín dụng,...
- Loại tiền cấp tín dụng: VND và/hoặc ngoại tệ
- Mức tài trợ: tối đa 100% giá trị hóa đơn đầu vào/giá trị hợp đồng/giá trị bảo lãnh
Xem thêm Thu gọn

Tiện ích sản phẩm

- Chấp nhận tài sản bảo đảm là xăng dầu và cửa hàng bán lẻ xăng dầu
- Tỷ lệ cấp tín dụng cạnh tranh
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ đăng ký

Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh BAOVIET Bank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để biết thêm chi tiết.
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính