Bảo lãnh | BAOVIET Bank

Bảo lãnh

Bảo lãnh trong nước

BAOVIET Bank phát hành cam kết bảo lãnh nhằm đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ cam kết của Quý khách hàng đối với các đối tác trong nước

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

BAOVIET Bank bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư trong việc bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với người mua nhà

Phát hành cam kết cho vay

Là văn bản cam kết của BAOVIET Bank về việc sẽ xem xét cho khách hàng vay vốn khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của BAOVIET Bank và pháp luật

Bảo lãnh dự thầu đón đầu cơ hội

Là sản phẩm dành cho các nhà thầu dự thầu các gói thầu với ưu đãi vượt trội về tài sản bảo đảm, giúp Quý doanh nghiệp sẵn sàng trong các cơ hội thành công