Lãi suất | BAOVIET Bank

Lãi suất

Ngày cập nhật dữ liệu:

Quý khách hàng lưu ý:

- Lãi suất được tính trên cơ sở năm 365 ngày. 

- Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa Khách hàng và BAOVIET Bank, mức lãi suất áp dụng có thể khác mức lãi suất trên nhưng không vượt quá trần lãi suất theo quy định của NHNN từng thời kỳ.  

- Lãi suất có thể thay đổi đối với từng đối tượng khách hàng. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAOVIET Bank trên toàn quốc.