Tiết kiệm gửi góp Chắp Cánh Tương Lai| BAOVIET Bank

Tiết kiệm gửi góp Chắp Cánh Tương Lai

Lãi suất:

Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn hàng ngày.

Tiện ích sản phẩm:

Sổ tiết kiệm mang tên con, thuộc quyền sở hữu của con.
Không giới hạn số lần gửi trong suốt kỳ hạn gửi.

Loại tiền áp dụng

VND
Xem thêm Thu gọn

Số dư tối thiểu

200.000 VND
Xem thêm Thu gọn

Số tiền gửi tối thiểu mỗi lần

200.000 VND
Xem thêm Thu gọn

Lãi suất

Lãi suất thả nổi theo thị trường
Xem thêm Thu gọn

Điều kiện sử dụng

Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam: là công dân Việt Nam.
Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ: là công dân Việt Nam cư trú.
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ đăng ký

Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực.
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính