Tiết kiệm lĩnh lãi trước| BAOVIET Bank

Tiết kiệm lĩnh lãi trước

Lãi suất:

Lãi suất cao, cạnh tranh

Tiện ích sản phẩm:

Được nhận ngay tiền lãi vào ngày mở sổ
Được chuyển nhượng, cầm cố để vay vốn

Loại tiền áp dụng

VND, USD, EUR
Xem thêm Thu gọn

Số dư tối thiểu

10.000.000 VND, 1.000 USD, 1.000 EUR
Xem thêm Thu gọn

Lãi suất

Lãi suất cố định trọng suốt thời gian gửi
Xem thêm Thu gọn

Rút tiền trước hạn

Khách hàng được rút toàn bộ số tiền gửi trước hạn và hưởng lãi suất không kỳ hạn
Xem thêm Thu gọn

Điều kiện sử dụng

Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng đồng Việt Nam: là công dân Việt Nam.
Đối tượng gửi tiền tiết kiệm bằng ngoại tệ: là công dân Việt Nam cư trú.
Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ đăng ký

Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực.
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính