Cho vay | BAOVIET Bank

Cho vay

Vay sản xuất kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD với phương thức vay linh hoạt, thủ tục đơn giản, nhiều ưu đãi hấp dẫn

Cho vay nhanh sản xuất kinh doanh

Đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ hoạt động SXKD với thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh chóng, phương thức trả nợ linh hoạt

Vay mua xe

Đáp ứng nhu cầu mua ô tô với mức cho vay tối đa đến 100% nhu cầu vay

Dịch vụ khách hàng 24/7

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ
Đăng ký ngay

Công cụ hỗ trợ