Bảo lãnh

Với nhiều hình thức bảo lãnh đa dạng, BAOVIET Bank là lựa chọn tối ưu khi Quý Khách hàng có nhu cầu được ngân hàng đứng ra bảo lãnh để thực hiện các cam kết trong các giao dịch kinh tế.

CÁC HÌNH THỨC BẢO LÃNH:
1. Bảo lãnh trong nước

 • Bảo lãnh vay vốn
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh dự thầu
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
 • Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm
 • Bảo lãnh nộp thuế
 • Bảo lãnh hoàn trả tiền tạm ứng
 • Bảo lãnh nhận hàng
 • Bảo lãnh khác

2. Bảo lãnh nước ngoài

 • Thông báo, xác nhận bảo lãnh do NHĐL phát hành
 • Kiểm tra, xác nhận chữ ký thư bảo lãnh
 • Đòi hộ Khách hàng theo thư bảo lãnh
 • Đảm bảo uy tín, sự tin cậy với đối tác trong việc thực hiện các cam kết trong kinh doanh, tăng cường khả năng tận dụng cơ hội của doanh nghiệp
 • Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng, thông tin được bảo mật, nội dung phù hợp với thông lệ và đáp ứng tốt yêu cầu hợp lý của người thụ hưởng bảo lãnh
 • Phí dịch vụ bảo lãnh ưu đãi, cạnh tranh; phí giảm bậc thang theo từng số lượng dịch vụ Bảo lãnh khách hàng sử dụng tại BAOVIET Bank
 • Tỷ lệ ký quỹ hợp lý, linh hoạt
 • Thủ tục nhanh gọn trong việc cung cấp hồ sơ liên quan, rút ngắn thời gian giao dịch
 • Đội ngũ cán bộ tư vấn chuyên nghiệp, nhiều kinh nghiệm
 • Giấy đề nghị bảo lãnh
 • Hồ sơ pháp lý (cung cấp một lần khi mở tài khoản thanh toán)
 • Hồ sơ tài chính
 • Hồ sơ bảo đảm tài sản

Chia sẻ: