Bảo Việt 360 Pay| BAOVIET Bank

Bảo Việt 360 Pay

Hạn mức cho vay cao:

Tối đa 100% nhu cầu vốn

Thời gian cho vay dài:

Lên tới 20 năm

Phương thức trả nợ:

Linh hoạt

Tiện ích

• Thời gian cho vay: lên tới 240 tháng
• Mức cho vay: Tối đa 100% nhu cầu vốn
• Lãi suất cho vay ưu đãi
• Phương thức trả nợ: linh hoạt phù hợp thực tế thu nhập của khách hàng
Xem thêm Thu gọn

Đặc điểm sản phẩm

• Đối tượng vay vốn: Khách hàng là CBNV Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên
• Mục đích vay vốn: phục vụ mục đích tiêu dùng
• Nguồn trả nợ: từ lương, hoạt động kinh doanh, cho thuê tài sản...
• Tài sản bảo đảm: Bất động sản, ô tô

Xem thêm Thu gọn

Hồ sơ vay vốn

• Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của BAOVIET Bank;
• Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn, CMND hoặc Hộ chiếu;
• Hồ sơ tài sản tích lũy và nguồn trả nợ của Khách hàng;
• Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn ;
• Hồ sơ tài sản bảo đảm;
• Giấy tờ khác (nếu có)
Xem thêm Thu gọn

Thủ tục

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng
Xem thêm Thu gọn

Công cụ tính

Hiển thị công cụ tính

Dịch vụ khách hàng 24/7

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ
Đăng ký ngay

Công cụ hỗ trợ