Project Housing Loan| BAOVIET Bank

Project Housing Loan

High Loan Limit:

Up to 85% total loan demand

Long Loan Tenors:

Up to 300 months

Repayment Method:

Flexible

Benefits

• Tenor: up to 300 months
• Loan Limit: Up to 85% total loan demand
• Competitive interest rates
• Repayment method: flexible as per customer's income
View More Collapse

Features

• Applicant: Individual customer in need of loan to buy/build/repair project house
• Loan repayment resources: Various, including those from relatives
• Loan disbursement method: According to construction progress
• TCollaterals: Valuable paper, real estate, car
View More Collapse

Hồ sơ vay vốn

• Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án trả nợ
• Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú dài hạn, CMND hoặc Hộ chiếu
• Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính và nguồn trả nợ của Khách hàng
• Hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn (Hợp đồng mua bán nhà, chứng từ nộp tiền…)
• Hồ sơ tài sản bảo đảm (nếu TSBĐ không phải là ngôi nhà mua)
View More Collapse

Loan procedure

Simple procedure, fast processing time
View More Collapse

Calculation Tool

Show calculator

24/7 Customer Service

We are ready to help
Register Now

Support Tool