Biểu phí | BAOVIET Bank

Biểu phí

Lưu ý: Biểu phí dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

- Phí dịch vụ và các chi phí khác thu theo Biểu phí quy định không hoàn lại trong trường hợp khách hàng yêu cầu hủy bỏ giao dịch hoặc giao dịch không thực hiện được do sai sót, sự cố không phải do lỗi của BAOVIET Bank gây ra.

- Khách hàng có thể trả phí dịch vụ bằng VND (theo tỷ giá quy đổi là giá bán giao ngay của BAOVIET Bank công bố tại thời điểm thu phí), hoặc ngoại tệ tương đương (theo tỷ giá quy đổi là tỷ giá bán giao ngay của BAOVIET Bank công bố tại thời điểm thu phí).