Menu
close

Nhân viên/ Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ Kho quỹ - Phòng CSKH Ho

825.2208
Khối Hoạt động
15/09/2022
Hội sở (Hà Nội)

-         Nghiên cứu, xây dựng các quy định/quy trình nghiệp vụ/mẫu biểu/văn bản, tham gia hướng dẫn vận hành liên quan đến hoạt động an toàn kho quỹ tại các ĐVKD trên toàn hệ thống.

-         Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc/khiếu nại của các ĐVKD về nghiệp vụ kho quỹ.

-         Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách kho quỹ tại ĐVKD.

-         Tham gia đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ tại ĐVKD về nghiệp vụ kho quỹ, kỹ năng phân biệt tiền thật, tiền giả.

-         Thực hiện chế độ báo cáo kho quỹ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và của BAOVIET Bank.

-         Tổ chức lưu báo cáo, hồ sơ, tài liệu phát sinh theo đúng quy định.

-         Thực hiện các công việc khác có liên quan theo phân công của Lãnh đạo.

-         Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

-         Kinh nghiệm:

+ Tối thiểu 01 năm (đối với nhân viên)/02 năm (đối với chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kho quỹ, Dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng.

+ Hiểu biết về nghiệp vụ kho quỹ, an toàn kho quỹ Ngân hàng.

+ Sử dụng tốt phận mềm máy tính; có kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, làm việc theo nhóm/độc lập, giao tiếp.

Có thể đi công tác

Ứng tuyển ngay