Menu
close

Vị trí tuyển dụng

Mã số Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc
20.2101 Chuyên viên Phát triển Quản trị Hệ thống báo cáo HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
25.2101 Chuyên viên trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ Bảo hiểm HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
24.2101 Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp – Phụ trách Trung tâm Ngân hàng Bán lẻ HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
17.2101 Lập trình viên HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
32.2101 Trưởng/Phó Trưởng Phòng khách hàng cá nhân Khu vực TP. Hồ Chí Minh Ứng tuyển
13.2101 Chuyên viên Quản lý rủi ro thanh khoản và thị trường Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
18.2101 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
15.2101 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
02.2101 Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
39.2101 Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh,Bình Dương,Buôn Hồ (Đăk Lăk),Cần Thơ,Cần Thơ (Thốt Nốt),Ea Kar (Đăk Lăk),Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Lào Cai,Nghệ An,Nha Trang,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk,Đồng Nai (Trảng Bom) Ứng tuyển
28.210 Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
34.2101 Kiểm soát viên Quy Nhơn,TP. Hồ Chí Minh,Long An (Tân An), Thanh Hóa (Nghi sơn) Ứng tuyển
16.2101 Chuyên viên báo cáo quản trị Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
27.2101 Trưởng phòng Kinh doanh & Phát triển sản phẩm Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
22.2101 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển