Menu
close

Vị trí tuyển dụng

Mã số Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc
254.2106 Chuyên viên Phát triển Hệ thống báo cáo HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
260.2106 Chuyên viên trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ Bảo hiểm HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
275.2106 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân HOT Bình Dương,Cần Thơ,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk Ứng tuyển
251.2106 Lập trình viên .Net, Java HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
379.2011 CVC/CVCC phát triển kinh doanh bán lẻ HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
270.2106 Trưởng/Phó Trưởng Phòng khách hàng cá nhân Nghệ An,Thanh Hóa,Đồng Nai (Trảng Bom) Ứng tuyển
252.2106 Chuyên viên Quản trị ứng dụng và dữ liệu Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
248.2106 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
279.2107 Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
277.2106 Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh,Bình Dương,Cần Thơ,Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk,Đồng Nai (Trảng Bom) Ứng tuyển
263.2106 Chuyên viên/Chuyên viên chính phát triển sản phẩm thẻ và Ngân hàng Điện tử Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
272.2106 Kiểm soát viên Khu vực Hà Nội,Đà Nẵng,Thanh Hóa (Hậu Lộc),Long An (Tân An) Ứng tuyển
249.2106 Chuyên viên báo cáo quản trị Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
256.2106 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
261.2106 Chuyên viên phát triển kinh doanh doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển