Menu
close

Vị trí tuyển dụng

Mã số Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc
152.2104 Chuyên viên quản trị Hệ thống báo cáo HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
158.2104 Chuyên viên trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ Bảo hiểm HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
142.2104 Chuyên viên Tuyển dụng HOT TP. Hồ Chí Minh Ứng tuyển
156.2104 Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ và Doanh nghiệp – Phụ trách Trung tâm Ngân hàng Bán lẻ HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
149.2104 Lập trình viên HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
172.2104 Trưởng/Phó Trưởng Phòng khách hàng cá nhân Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh Ứng tuyển
146.2104 Chuyên viên Kế hoạch tổng hợp Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
135.2104 Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
179.2104 Trợ lý Quan hệ khách hàng Bắc Ninh,Bình Dương,Buôn Hồ (Đăk Lăk),Cần Thơ,Cần Thơ (Thốt Nốt),Ea Kar (Đăk Lăk),Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Kiên Giang,Lào Cai,Nghệ An,Nha Trang,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk,Đồng Nai (Trảng Bom) Ứng tuyển
174.2104 Kiểm soát viên Bình Dương,Kiên Giang,Thanh Hóa,Đà Nẵng,Thanh Hóa (Hậu Lộc),Long An (Tân An) Ứng tuyển
147.2104 Chuyên viên báo cáo quản trị Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
155.2104 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
153.2104 Trưởng/Phó trưởng phòng Phân tích Nghiệp vụ Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
159.2104 Chuyên viên phát triển kinh doanh doanh nghiệp Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
177.2104 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân Bình Dương,Cần Thơ,Hải Phòng,Khánh Hòa,Khu vực Hà Nội,Nghệ An,Quảng Ninh,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk Ứng tuyển