Menu
close

Vị trí tuyển dụng

Mã số Vị trí tuyển dụng Địa điểm làm việc
811.2209 Lập trình viên .Net, Java HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
817.2209 Chuyên viên Quản trị cở sở dữ liệu Oracle HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
812.2209 Chuyên viên Kiểm thử HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
825.2209 Trưởng phòng giao dịch HOT Khu vực Hà Nội Ứng tuyển
20221004 Giao dịch viên HOT Thanh Hóa Ứng tuyển
833.2209 Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp HOT Bắc Ninh,Bình Dương,Buôn Hồ (Đăk Lăk),Cần Thơ,Cần Thơ (Thốt Nốt),Chi nhánh Hà Nội,Ea Kar (Đăk Lăk),Gia Lai,Hải Phòng,Khánh Hòa,Kiên Giang,Lào Cai,Nghệ An,Nha Trang,Quy Nhơn,Thái Nguyên,Thanh Hóa,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng,ĐăkLăk,Đồng Nai (Biên Hòa) Ứng tuyển
826.2209 Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp HOT Quy Nhơn Ứng tuyển
809.2209 Chuyên viên phê duyệt tín dụng doanh nghiệp HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
810.2209 Chuyên viên ALM HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
824.2209 Phó giám đốc Chi nhánh HOT Gia Lai Ứng tuyển
820.2209 NV/CV/CVC/CVCC Tác nghiệp tín dụng HOT Chi nhánh Hà Nội,Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh,ĐăkLăk Ứng tuyển
832.2209 Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân HOT Cần Thơ,Khu vực Hà Nội,Nghệ An,TP. Hồ Chí Minh,Đà Nẵng Ứng tuyển
814.2209 Chuyên viên Quản lý chất lượng & điều phối dự án HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
818.2209 Chuyên viên phát triển kinh doanh doanh nghiệp HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển
813.2209 Chuyên viên phân tích nghiệp vụ HOT Hội sở (Hà Nội) Ứng tuyển