Menu
close

Chuyên viên cao cấp phê duyệt tín dụng cá nhân

706.2207
Khối Phê duyệt Tín dụng
15/08/2022
Hội sở (Hà Nội)

ü  Tái thẩm định các khoản tín dụng trên cơ sở đề xuất của Đơn vị kinh doanh, đề xuất ý kiến độc lập và trình Cấp phê duyệt tín dụng xem xét phê duyệt.

ü  Tái thẩm tình hình thực tế khách hàng

ü  Lập các báo cáo thẩm định

ü  Trình bày báo cáo thẩm định rủi ro trước các cấp quyết định

ü  Tư vấn các nghiệp vụ về tái thẩm định cho BGĐ

ü  Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo

ü  Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kinh tế hoặc các ngành thương mại có liên quan.

ü  Hiểu biết về các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng

ü  Nắm vững qui trình tái thẩm định

ü  Hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ có liên quan, và những rủi ro kèm theo

ü  Kỹ năng phân tích các con số tốt

ü  Kỹ năng điều tra, xem xét khá

ü  Kỹ năng viết báo cáo tốt

ü  Kỹ năng giao tiếp và tương tác với đồng nghiệp tốt

ü  Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt

Ứng tuyển ngay