Menu
close

Kiểm Ngân

839.2208
Khu vực Hà Nội
15/09/2022
Khu vực Hà Nội
  • Kiểm đếm tiền mặt VND và ngoại tệ;
  • Làm công tác tiếp quỹ giữa chi nhánh và các Phòng Giao dịch;
  • Phụ Trưởng quỹ và thủ quỹ làm các công việc liên quan đến kho tiền;
  • Thực hiện các công việc khác được giao.
  • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
  • Cẩn thận, chịu khó học hỏi;
  • Ưu tiên có kinh nghiệm kiểm đếm tiền mặt.
Ứng tuyển ngay