Menu
close

Lập trình viên

014.1222
Trung tâm Công nghệ Thông tin
30/12/2023
Khu vực Hà Nội

·         Thực hiện các yêu cầu phát triển mới/chỉnh sửa hệ thống Corebanking T24; hệ thống thẻ Way4; Các hệ thống kênh giao tiếp điện tử: Internet Banking, Mobile Banking, SMS banking, Payment Gateway, E-Commerce ... ; Các hệ thống hỗ trợ MIS, FTP …;

·         Tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và nâng cấp hệ thống Core Banking, Hệ thống thẻ, DataWarehouse...;

·         Tìm hiểu các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng ứng dụng vào hoạt động của BAOVIET Bank;

·         Tiếp nhận chuyển giao, đào tạo công nghệ từ các đối tác;

·         Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.

·         Tuân thủ Nội quy lao động của Ngân hàng.

·         Tốt nghiệp Đại học ngành đào tạo Công nghệ Thông tin, Toán tin ứng dụng, Điện tử viễn thông,...;

Có khả năng lập trình với một trong các ngôn ngữ như: Info Basic, Visual Basic, dotNet, Java, XML và các cơ sở dữ liệu Oracle, SQL server, jBase…;

·         Tiếng Anh tối thiểu đọc hiểu tốt tài liệu kỹ thuật;

·         Tin học văn phòng (Word, Excel, Visio…) tốt;

·         Sức khỏe tốt;

·         Có tư duy tốt, trung thực, ham học hỏi và cầu tiến;

·         Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm;

·         Có khả năng lập kế hoạch công việc, quản lý thời gian, quản lý văn bản tài liệu;

·         Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt;

·         Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp;

·         Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống T24 và hệ thống Thẻ Way4;

·         Ưu tiên ứng viên Có hiểu biết về ISO message 8583, NDC++, Diebold912, EMV, ATM, POS, NAC/NCC, HSM;

·         Ưu tiên ứng viên Có kiến thức về SOA, OOP, OOAD; DataWareHouse, BI;

·         Ưu tiên ứng viên Hiểu biết về hệ điều hành Windows/Unix/Linux.

 

Ứng tuyển ngay