Menu
close

Chuyên viên đánh giá chất lượng dịch vụ

009.1222
Khối Hoạt động
30/12/2023
Khu vực Hà Nội

- Tham gia xây dựng, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ tại quầy giao dịch.

- Thực hiện đánh giá/kiểm soát mức tuân thủ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ của bộ phận dịch vụ khách hàng tại các Đơn vị kinh doanh qua các kênh như: đánh giá trực tiếp, thiết bị giám sát, khảo sát qua điện thoại,…

- Thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại quầy để tìm ra các vấn đề khách hàng đang chưa hài lòng nhằm cải tiến hơn nữa chất lượng dịch vụ của Ngân hàng.

- Thu thập, tổng hợp, phân tích ý kiến phàn nàn của khách hàng để báo cáo các Khối/Phòng/Ban chức năng nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục xử lý kịp thời.

- Phát hiện/làm rõ các sai phạm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ;

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định;

- Công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý

-    Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng;

-    Có kinh nghiệm đối với lĩnh vực dịch vụ khách hàng của Ngân hàng;

-    Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

-    Có khả năng tự nghiên cứu, chủ động trong công việc;

-    Thành thạo tin học văn phòng;

-    Ưu tiên am hiểu về các hệ thống Quản lý chất lượng, các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

-    Công việc khác theo phân công của cán bộ quản lý

Ứng tuyển ngay