Menu
close

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

TPKHCN
Khu vực TP Hồ Chí Minh
28/02/2023
TP. Hồ Chí Minh

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng  Cá nhân, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Thẻ, Ngân hàng điện tử,…;

·         Tổ chức và quản lý đội ngũ  phát triển kinh doanh và bán hàng đối với sản phẩm Khách hàng cá nhân;

·         Thiết lập và phát triển các kênh phân phối;

·         Xây dựng, phát triển và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng; 

·         Tổ chức (và trực tiếp thực hiện) việc phát triển, duy trì quan hệ với khách hàng  cá nhân cho cán bộ thuộc quyền quản lý;

·         Đảm bảo quá trình tuân thủ hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng, của Ngân hàng Nhà nước, của Pháp luật….;

·         Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Đơn vị Kinh doanh và Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ.

Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên các trường Tài chính – Ngân hành, Khối kinh tế, Marketing,...;

·         Tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm tham gia vào hoạt động tín dụng ngân hàng và trên 02 năm làm ở vị trí quản lý nhóm trở lên;

·         Hiểu biết về chuyên ngành Marketing, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm;

·         Kỹ năng quản lý bậc trung;

·         Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát quá trình tốt;

·         Khả năng chịu được áp lực công việc cao, quyết đoán và nhất quán;

·         Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt.

  • Chế độ bảo hiểm
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm
Ứng tuyển ngay