Menu
close

Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

TPKHCN
Khánh Hòa
28/02/2023
Khánh Hòa

·         Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng  Cá nhân, gồm: Tín dụng, Huy động vốn, Sản phẩm bảo hiểm, Thẻ, Ngân hàng điện tử,…;

·         Tổ chức và quản lý đội ngũ  phát triển kinh doanh và bán hàng đối với sản phẩm Khách hàng cá nhân;

·         Thiết lập và phát triển các kênh phân phối;

·         Xây dựng, phát triển và khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng; 

·         Tổ chức (và trực tiếp thực hiện) việc phát triển, duy trì quan hệ với khách hàng  cá nhân cho cán bộ thuộc quyền quản lý;

·         Đảm bảo quá trình tuân thủ hoạt động kinh doanh theo quy định của Ngân hàng, của Ngân hàng Nhà nước, của Pháp luật….;

·         Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Đơn vị Kinh doanh và Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ.

·         Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên các trường Tài chính – Ngân hành, Khối kinh tế, Marketing,...;

·         Tối thiểu có 05 năm kinh nghiệm tham gia vào hoạt động tín dụng ngân hàng và trên 02 năm làm ở vị trí quản lý nhóm trở lên;

·         Hiểu biết về chuyên ngành Marketing, nghiên cứu thị trường và phát triển sản phẩm;

·         Kỹ năng quản lý bậc trung;

·         Kỹ năng lập kế hoạch và kiểm soát quá trình tốt;

·         Khả năng chịu được áp lực công việc cao, quyết đoán và nhất quán;

·         Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thương lượng tốt.

  • Chế độ bảo hiểm
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm
Ứng tuyển ngay