Menu
close

Trưởng Phòng Chính Sách Tín Dụng

3
Khối Quản lý rủi ro
15/07/2022
Hội sở (Hà Nội)

1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện
- Lập, tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động của Phòng Chính sách Tín dụng;
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch hoạt động của Phòng Chính sách Tín dụng để đảm bảo triển khai các công việc theo đúng kế hoạch.

2. Quản lý và tổ chức công việc theo mảng chức năng được phân công
- Xây dựng chính sách, định hướng tín dụng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các văn bản về quy chế, quy định, định hướng, chính sách liên quan đến hoạt động cấp tín dụng;
- Chỉ đạo công tác giải đáp các vướng mắc cho ĐVKD, các đơn vị liên quan trong việc thực hiện cơ chế, chế độ, chính sách tín dụng theo đúng quy định của BAOVIET Bank
- Tổ chức nghiên cứu và phân tích các thông tin về ngành kinh tế và thị trường, văn bản quy định Nhà nước, rà soát, cập nhật chính sách, văn bản liên quan đến cấp tín dụng.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để tham gia ý kiến, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản nghiệp vụ (quy trình, quy định, hướng dẫn, sản phẩm...) liên quan đến cấp tín dụng;
- Thực hiện báo cáo định kỳ/đột xuất về các hoạt động của Phòng Chính sách Tín dụng theo quy định của BAOVIET Bank/theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.
- Quản trị và phát triển đội ngũ, phát triển bản thân
- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV.
- Hoàn thành chương trình đào tạo và tự đào tạo theo chức danh nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành.

3. Nhiệm vụ và trách nhiệm khác
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp lãnh đạo và theo quy định của BAOVIET Bank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của phòng.

1. Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh, luật hoặc chuyên ngành liên quan

2. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nhân sự hoặc lĩnh vực có liên quan  Kinh nghiệm quản lý: Có kinh nghiệm quản lý cấp phòng có quy mô tương đương

3. Kiến thức và kỹ năng
- Am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Hiểu biết chuyên sâu về công tác nhân sự, tiền lương tại các ngân hàng thương mại.
- Am hiểu biết về Luật các TCTD, các ngành Luật liên quan đến hoạt động của NHTM  Có kỹ năng thuyết phục, truyền đạt, hướng dẫn, Kỹ năng giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ

Ứng tuyển ngay