Menu
close

Phó Giám đốc Chi nhánh - KV Bình Dương

23.002
Khu vực TP Hồ Chí Minh
08/07/2023
TP. Hồ Chí Minh

1. Trợ giúp Giám đốc Chi nhánh theo phân công/ủy quyền đối với công tác quản lý, điều hành hoạt động của Chi nhánh phù hợp với chiến lược và kế hoạch kinh doanh của BAOVIET Bank;

2. Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Chi nhánh trong việc lập kế hoạch phát triển kinh doanh.

3. Quản lý , triển khai hoạt động kinh Doanh của Chi nhánh và các Phòng giao dịch trực thuộc, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh Doanh của BAOVIET Bank và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm

- Quản lý hoạt động kinh doanh của Chi nhánh

- Hỗ trợ điều hành, quản lý nhân sự của Chi nhánh

4. Thực hiện các công việc khác theo phân công, phân nhiệm, ủy quyền cụ thể của Ban Lãnh đạo hoặc theo các quy chế, quy trình nghiệp vụ có liên quan

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương

Kinh nghiệm

  • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, trong đó tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý từ Trưởng phỏng trở lên tại các Tổ chức Tín dụng. Kinh nghiệm mảng tín dụng là điều kiện bắt buộc
  • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các tổ chức tín dụng.

Kiến thức, kỹ năng cần có

  • Am hiểu hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng
  • Nắm vững kiến thức pháp luật liên quan đến các hoạt động kinh doanh
  • Thông hiểu chính sách, thủ tục về hoạt động tín dụng, giao dịch của NHNN và BAOVIET Bank
  • Hiểu biết tình hình hoạt động kinh doanh, sản phẩm dịch vụ của BAOVIET Bank và các Ngân hàng, tổ chức tín dụng khác trên địa bàn.
  • Có kỹ năng lãnh đạo cấp phòng, chi nhánh
Ứng tuyển ngay