Menu
close

NV/CV Nghiệp vụ kho quỹ

NVKQ
Khối Hoạt động
30/06/2023
Hội sở (Hà Nội)

Nghiên cứu, xây dựng các quy định/quy trình nghiệp vụ/mẫu biểu/văn bản, tham gia hướng dẫn vận hành liên quan đến hoạt động an toàn kho quỹ tại các ĐVKD trên toàn hệ thống.

- Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc/khiếu nại của các ĐVKD về nghiệp vụ kho quỹ.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách kho quỹ tại ĐVKD.

- Tham gia đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ tại ĐVKD về nghiệp vụ kho quỹ, kỹ năng phân biệt tiền thật, tiền giả.

- Thực hiện chế độ báo cáo kho quỹ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và của BAOVIET Bank.

- Tổ chức lưu báo cáo, hồ sơ, tài liệu phát sinh theo đúng quy định.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo phân công của Lãnh đạo

  Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

-         Kinh nghiệm:

+ Tối thiểu 01 năm (đối với nhân viên)/02 năm (đối với chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kho quỹ, Dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng.

+ Hiểu biết về nghiệp vụ kho quỹ, an toàn kho quỹ Ngân hàng.

+ Sử dụng tốt phận mềm máy tính; có kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, làm việc theo nhóm/độc lập, giao tiếp.

-         Có thể đi công tác

Ứng tuyển ngay