Menu
close

NV/CV Nghiệp vụ kho quỹ

008.1222
Khối Hoạt động
28/02/2023
Khu vực Hà Nội

- Nghiên cứu, xây dựng các quy định/quy trình nghiệp vụ/mẫu biểu/văn bản, tham gia hướng dẫn vận hành liên quan đến hoạt động an toàn kho quỹ tại các ĐVKD trên toàn hệ thống.

- Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề thắc mắc/khiếu nại của các ĐVKD về nghiệp vụ kho quỹ.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chế độ chính sách kho quỹ tại ĐVKD.

- Tham gia đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho các cán bộ tại ĐVKD về nghiệp vụ kho quỹ, kỹ năng phân biệt tiền thật, tiền giả.

- Thực hiện chế độ báo cáo kho quỹ theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và của BAOVIET Bank.

- Tổ chức lưu báo cáo, hồ sơ, tài liệu phát sinh theo đúng quy định.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo phân công của Lãnh đạo

-         Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

-         Kinh nghiệm:

+ Tối thiểu 01 năm (đối với nhân viên)/02 năm (đối với chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kho quỹ, Dịch vụ khách hàng tại Ngân hàng.

+ Hiểu biết về nghiệp vụ kho quỹ, an toàn kho quỹ Ngân hàng.

+ Sử dụng tốt phận mềm máy tính; có kỹ năng tổ chức thực hiện công việc, làm việc theo nhóm/độc lập, giao tiếp.

-         Có thể đi công tác

Ứng tuyển ngay