Menu
close

KSV Hậu kiểm Giao dịch trực tuyến

721.2207
Khối Hoạt động
15/08/2022
Hội sở (Hà Nội)

-         Thực hiện phê duyệt hậu kiểm, rà soát, kiểm tra dấu hiệu giả mạo, phát hiện sai sót, nhầm lẫn về thông tin khách hàng, giao dịch được thực hiện định danh điện tử (eKYC) thành công trên các kênh giao dịch trực tuyến của ngân hàng và thực hiện các công việc liên quan trong phạm vi được phân công, tuân thủ quy định của BAOVIET Bank.

-         Ghi nhận, tổng hợp các vướng mắc, sự cố trong quá trình hậu kiểm và chuyển cho đơn vị liên quan để thực hiện nghiên cứu, đưa ra giải pháp xử lý kịp thời nhằm ngăn chặn các lỗ hổng, rủi ro tiềm ẩn, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

-         Tham gia phối hợp với các đơn vị đầu mối trong việc xây dựng quy định, quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác, chính sách hậu kiểm thông tin khách hàng, giao dịch được thực hiện định danh điện tử (eKYC) qua các kênh giao dịch trực tuyến nhằm đảm bảo công tác vận hành tại bộ phận.

-         Tham gia đào tạo, hướng dẫn thực hiện các quy trình/quy định nội bộ liên quan cho nhân viên của bộ phận.

-         Quản lý, lưu trữ báo cáo, hồ sơ, tài liệu phát sinh tại bộ phận theo quy định.

-         Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hoặc lập các báo cáo hoạt động định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cấp Quản lý.

-         Thực hiện các công việc khác có liên quan theo phân công của cấp Quản lý.

-         Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kinh tế.

-         Am hiểu kiến thức liên quan đến nghiệp vụ dịch vụ khách hàng và sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng.

-         Kinh nghiệm:

+ Tiếng Anh giao tiếp;

+ Thành thạo tin học văn phòng;

+ Khả năng nhận biết, xử lý tình huống nhanh;

+ Khả năng phối hợp làm việc nhóm tốt.

Ứng tuyển ngay