Menu
close

Kiểm soát viên Thanh toán Quốc tế và Tài trợ thương mại

279.2107
Khối Hoạt động
31/03/2022
Hội sở (Hà Nội)

·         Kiểm soát giao dịch Thư tín dụng (LC), Nhờ thu, Bảo lãnh quốc tế, cụ thể:

o    Kiểm soát tính hợp lệ hồ sơ đề nghị giao dịch của khách hàng và các Chi nhánh/PGD;

o    Kiểm soát hạch toán, nhập liệu trên hệ thống Core banking;

o    Kiểm soát điện trên hệ thống SWIFT, các hệ thống thanh toán;

o    Kiểm tra tính hợp lệ bộ chứng từ LC xuất, nhập khẩu;

o    Kiểm soát các bức điện, văn bản, thông báo tạo lập gửi cho khách hàng, ngân hàng đối tác.

·         Kiểm soát giao dịch chuyển tiền quốc tế:

o    Kiểm soát các giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài: Kiểm soát tính hợp lệ của mục đích chuyển tiền; Kiểm tra AML; Kiểm soát hạch toán và nhập liệu giao dịch trên hệ thống Core Banking; Kiểm soát điện trên hệ thống SWIFT và các hệ thống thanh toán; Kiểm soát việc đôn đốc bổ sung chứng từ chuyển tiền còn thiếu;

o    Kiểm soát các giao dịch chuyển tiền đế từ nước ngoài: Kiểm soát việc hạch toán báo có các lệnh chuyển tiền đến vào tài khoản khách hàng hoặc chuyển tiếp cho Chi nhánh xử lý;

o    Kiểm soát việc xử lý tra soát từ các Chi nhánh của BAOVIET Bank và Ngân hàng khác.

·         Quản lý, đối soát tài khoản tiền gửi thanh toán bằng ngoại tệ của BAOVIET Bank tại NH nước ngoài hoặc ngân hàng trong nước phục vụ hoạt động thanh toán quốc tế;

o    Đối chiếu, kiểm soát hoạt động tài khoản, số dư tiền gửi thực tế và sổ sách trên các tài khoản tiền gửi thanh toán của BAOVIET Bank tại Ngân hàng khác;

o    Rà soát, kiểm soát việc xử lý hiệu chỉnh những chênh lệch kế toán phát sinh trên các tài khoản tiền gửi thanh toán ngoại tệ;

o    Kiểm soát việc hạch toán các thu nhập, chi phí phát sinh trên các tài khoản tiền gửi thanh toán ngoại tệ;

·         Tư vấn cho Khách hàng và các CN/PGD:

o    Giải đáp các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại cho khách hàng, các đơn vị nội bộ dựa trên quy định, quy trình hiện hành của BAOVIET Bank và các quy định của pháp luật hiện hành;

o    Tư vấn hợp đồng xuất nhập khẩu;

o    Tư vấn lập đề nghị phát hành/sửa đổi Thư tín dụng;

o    Tư vấn lập bộ chứng từ đòi tiền và kiểm tra chứng từ trước khi xuất trình;

o    Tư vấn về các tập quán, thông lệ quốc tế;

·         Đề xuất, tham gia cải tiến quy trình, hệ thống nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc.

o    Đề xuất và tham gia xây dựng chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn về hoạt động tác nghiệp tài trợ thương mại, thanh toán quốc tế.

o    Tham gia các dự án của ngân hàng theo phân công.

o    Kiểm soát sau giao dịch.

o    Lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ theo đúng quy định.

o    Lập báo các báo cáo thanh toán quốc tế theo phân công.

o    Hướng dẫn, đào tạo cán bộ mới, nhân viên cấp dưới.

o    Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

 

Yêu cầu về học vấn:

·         Tốt nghiệp Đại học về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh tế hoặc tương đương.

Các kỹ năng khác:

·         Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, giải thích tốt;

·         Phối hợp làm việc nhóm tốt;

·         Chủ động, trách nhiệm cao trong công việc;

·         Có khả năng ra quyết định, giải quyết công việc một cách độc lập;

·         Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc;

·         Biết cách sắp xếp công việc, bố trí và thực hiện công việc khoa học.

Yêu cầu về kinh nghiệm:

Có kinh nghiệm làm các nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế, LC, Nhờ thu, Bảo lãnh quốc tế ở các Trung tâm xử lý nghiệp vụ tập trung tại Hội sở của các ngân hàng

·         Có kiến thức và hiểu biết tốt về:

o    Quy trình các sản phẩm chuyển tiền quốc tê, LC, Nhờ Thu, Bảo lãnh quốc tế;

o    Các quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại;

o    Các quy định pháp luật liên quan: quy định về quản lý ngoại hối, ngoại thương, hải quan, phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố,…;

o    Kiến thức về SWIFT và các mẫu điện SWIFT sử dụng trong nghiệp Nhờ thu, Thư tín dụng, Bảo lãnh và các mẫu điện thanh toán;

o    Nắm vững các tập quán quốc tế: UCP, ISBP, URR, URC, URDG, Incoterms, ISP.

o    Ưu tiên ứng viên đang làm công tác kiểm soát viên Thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại tại các ngân hàng khác.

 

Ứng tuyển ngay