Menu
close

CV/CVC/CVCC Điều chuyển vốn nội bộ (FTP) - Phòng ALM

2024
Khối Quản lý Tài chính
30/05/2024
Hội sở (Hà Nội)

- Xây dựng quy định, quy trình, vận hành và giám sát Cơ chế Điều chuyển vốn nội bộ;

- Phân tích, đánh giá hiệu quả chương trình và đề xuất cơ chế giá FTP cho các chương trình sản phẩm ngân hàng;

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc, đề nghị của các Đơn vị kinh doanh liên quan đến FTP;

- Tính toán, tổng hợp Thu nhập Chi phí FTP định kỳ;

- Tính toán và đề xuất phương án sử dụng tối ưu ALCO Pool;

- Xây dựng/phối hợp xây dựng Khung lãi suất cho vay và tiền gửi;

- Phân tích, đóng góp ý kiến và phân tích ảnh hưởng các văn bản pháp luật liên quan đến quản lý Tài sản Nợ- Tài sản Có của TCTD;

- Tổng hợp và chuẩn bị báo cáo ALCO, theo dõi tình hình thực hiện và phối hợp thực hiện các công việc theo yêu cầu của ALCO;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý;

- Tốt nghiệp Đại học (trở lên) chuyên nghành Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán, Kinh tế, ứng viên có chứng chỉ CFA/FRM/ACCA là một lợi thế; 

- Vị trí CVC/CVCC yêu cầu có kinh nghiệm tương đương tại TCTD hoặc công ty tư vấn Big4 mảng ALM, FTP;

- Có kiến thức tốt về kế toán quản trị, kế toán ngân hàng, cập nhật các kiến thức về tài chính ngân hàng ở Việt Nam;

- Hiểu biết các sản phẩm của ngân hàng, am hiểu hệ thống là một lợi thế;

- Có tư duy logic, khả năng phân tích số liệu và kỹ năng tìm kiếm thông tin;

- Trung thực và có trách nhiệm;

- Thành thạo các công cụ Excel, Word, Powerpoint, biết được SQL, R là một lợi thế;

- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh.

Ứng tuyển ngay