Menu
close

Chuyên viên Xử lý nợ mảng khách hàng doanh nghiệp

KHDN102022
Khối Quản lý rủi ro
28/02/2023
Hải Phòng,Hội sở (Hà Nội)

-          Trực tiếp tam gia quản lý khách hàng có nợ xấu như một khoản vay bình thường bao gồm các nội dung: kiểm tra định kỳ, gia hạn nợ, đánh giá phân loại nợ, điều chỉnh lại các điều khoản trong hợp đồng, xử lý thu hồi nợ;

-          Rà soát lại tất cả các khoản tín dụng đã được phân loại từ các khoản nợ bình thường tới các khoản dưới tiêu chuẩn hoặc khó thu hồi theo các tiêu chí đã được đề ra theo chính sách tín dụng của Ngân hàng về phân loại nợ và xếp hạng tín dụng;

-          Đưa ra các kế hoạch thu hồi cụ thể đối với những khoản vay dưới tiêu chuẩn có giá trị lớn trong danh mục khách hàng của BAOVIET BANK;

-          Phối hợp với Ban Pháp chế thực hiện các thủ tục pháp lý, thanh toán, trừ nợ và các thủ tục buộc chấm dứt khoản vay đối với các khoản nợ xấu. Tổ chức các cuộc họp của các chủ nợ hoặc tham gia với tư cách thành viên chủ nợ;

-          Thực thi và giám sát Kế hoạch thu hồi nợ của các đơn vị kinh doanh đối với từng khoản tín dụng;

-          Đề xuất việc thanh toán các chi phí liên quan tới việc xử lý nợ trên cơ sở hợp lý, hiệu quả;

-          Tổ chức quản lý tài sản là tài sản thế chấp, cầm cố cho BAOVIET BANK, đặc biệt là bất động sản;

-          Tổ chức xử lý tài sản; Bán đấu giá tài sản. 

·         Điều kiện dự tuyển:

-          Tốt nghiệp Đại học loại khá giỏi một trong các trường kinh tế, luật. Ưu tiên những người có trình độ trên đại học;

-          Hiểu biết về nghiệp vụ Tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng; Am hiểu về luật kinh tế;

-          Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng thương mại. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương tự ở các NHTM khác hoặc lĩnh vực pháp lý.

·         Các lưu ý khác (nếu có)

-          Năng lực cần thiết:

o   Có khả năng xử lý tình huống;

o   Có khả năng soạn thảo văn bản;

o   Chủ động và hợp tác trong công việc./.

  • Chế độ bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí
  • Nghỉ phép năm
Ứng tuyển ngay