Menu
close

Chuyên viên trung tâm Quan hệ đối tác và Dịch vụ Bảo hiểm

819.2208
Khối Ngân hàng Bán lẻ & Doanh nghiệp
15/09/2022
Hội sở (Hà Nội),TP. Hồ Chí Minh
 • Thực hiện kế hoạch phát triển đối tác theo phân công của giám đốc trung tâm để bán sản phẩm dịch vụ theo chuỗi dành cho Khách hàng cá nhân và doanh nghiệp phù hợp với định hướng kinh doanh của BAOVIET Bank;
 • Xây dựng các chỉ tiêu để lựa chọn được đối tác chất lượng đồng thời xây dựng chính sách tương ứng để duy trì quan hệ lâu dài, hiệu quả với đối tác;
 • Tìm kiếm, liên kết hợp tác với các đối tác, quản lý hợp tác đối tác để hỗ trợ các đơn vị kinh doanh trong việc triển khai các sản phẩm dịch vụ dành cho Khách hàng cá nhân và Khách hàng doanh nghiệp của BAOVIET Bank;
 • Đàm phán và trình ban lãnh đạo ký kết hợp đồng với các đối tác;
 • Giám sát hiệu quả hợp tác đối tác và giải quyết những vấn đề phát sinh với đối tác trong thời gian hợp tác;
 • Xây dựng, triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh, chính sách chăm sóc đối tác;
 • Soạn thảo các chính sách, quy chế, quy định và quy trình phục vụ cho công tác liên kết đối tác trên toàn hệ thống;
 • Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm xây dựng kế hoạch hợp tác kinh doanh bảo hiểm, kế hoạch phát triển sản phẩm và trực tiếp triển khai kế hoạch kinh doanh bảo hiểm;
 • Thúc đẩy bán các sản phẩm bảo hiểm, xây dựng và triển khai/ Phối hợp xây dựng và triển khai các chiến dịch hợp tác kinh doanh bảo hiểm:

+ Đầu mối tổ chức, theo dõi, quản lý, thúc đẩy bán và đánh giá việc triển khai các chương trình, chiến dịch hợp tác kinh doanh bảo hiểm;

+ Tham gia phân phối trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm theo quy định của BAOVIET Bank và thỏa thuận hợp tác với các đối tác bảo hiểm.

 • Ngoại hình ưu nhìn, sức khỏe tốt;
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kinh tế, bảo hiểm;
 • Khả năng giao tiếp tốt, hòa nhã;
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
 • Tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm mảng bảo hiểm/quan hệ đối tác trên Hội sở;
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong mảng bảo hiểm/quan hệ đối tác tại các tổ chức tín dụng, công ty bảo hiểm.
Ứng tuyển ngay