Menu
close

Chuyên viên thúc đẩy bán Khách hàng Chiến lược

KHDN102022
Khối Ngân hàng Bán lẻ & Doanh nghiệp
30/06/2023
Hội sở (Hà Nội)

1. Xây dựng và triển khai các chương trình thúc đẩy bán khách hàng doanh nghiệp

-          Xây dựng các chương trình thúc đẩy bán dành cho khách hàng doanh nghiệp

-          Đôn đốc giám sát, đánh giá hiệu quả các ĐVKD.

-          Hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc của các ĐVKD liên quan đến các chương trình thúc đẩy bán.

-          Có trách nhiệm giới thiệu và truyền thông chính sách, chương trình tới đơn vị kinh doanh.

Truyền thông và Đào tạo

-           Truyền thông và đào tạo các kỹ năng bán hàng cho các RM tại ĐVKD.

-          Chịu trách nhiệm đứng lớp chính các buổi đào tạo của  Thúc đẩy bán.

-          Nắm rõ các sản phẩm ĐVKD đang triển khai, thực tiễn các vấn đề cán bộ bán hàng đang gặp phải đối với từng sản phẩm.

Nhiệm vu khác

-          Tham gia các Dự án, công việc khác do Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo Phòng phân công. 

 -          Tốt nghiệp hệ chính quy các trường Đại học thuộc nhóm ngành tài chính, ngân hàng

-          Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp, ít nhất 01 năm làm việc thuộc lĩnh vực thúc đẩy bán tại NH hoặc vị trí tương đương.

-          Am hiểu về thị trường, các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng dành cho doanh nghiệp

-          Kỹ năng quản lý nhân sự, đào tạo, giao tiếp và xử lý vấn đề tốt

-          Thành thạo word, excel, powerpoint.

-          Ưu tiên tuổi < 30.

Ứng tuyển ngay