Menu
close

Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng tại Hội sở

TNTD.2023
Khối Hoạt động
30/10/2023
Hội sở (Hà Nội)
  • Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài sản bảo đảm, các văn bản tín dụng và bảo lãnh khác;
  •          Làm thủ tục về tài sản bảo đảm, công chứng;
  •          Hạch toán kế toán tín dụng;
  •         Theo dõi kiểm tra số liệu các khoản tín dụng;
  •         Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tín dụng theo quy định của BAOVIET Bank.

Ứng viên có trình độ Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, luật kinh tế,…;

o    Hiểu biết nhất định về các dịch vụ và sản phẩm tín dụng ngân hàng;

o    Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp;

o    Sử dụng phần mềm, công cụ tin học văn phòng thành thạo;

o    Kiến thức nhất định về pháp lý liên quan hoạt động tín dụng, bảo đảm tiền vay;

o    Khả năng làm việc theo nhóm.

Ứng tuyển ngay