Menu
close

Chuyên viên Tác nghiệp Tín dụng

PTP2023
Khánh Hòa
29/12/2023
Khánh Hòa

·         Soạn thảo và hoàn tất các thủ tục pháp lý về hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài sản bảo đảm, các văn bản tín dụng và bảo lãnh khác;

·         Làm thủ tục về tài sản bảo đảm, công chứng;

·         Hạch toán kế toán tín dụng;

·         Theo dõi kiểm tra số liệu các khoản tín dụng;

·         Sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ tín dụng theo quy định của BAOVIET Bank.

·         Trình độ, kinh nghiệm:

o    Ứng viên có trình độ Cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, luật kinh tế,…;

o    Hiểu biết nhất định về các dịch vụ và sản phẩm tín dụng ngân hàng;

·         Kỹ năng làm việc:

o    Nhanh nhẹn, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp;

o    Sử dụng phần mềm, công cụ tin học văn phòng thành thạo;

o    Kiến thức nhất định về pháp lý liên quan hoạt động tín dụng, bảo đảm tiền vay;

o    Khả năng làm việc theo nhóm.

Ứng tuyển ngay