Menu
close

Chuyên viên Quản lý Tài sản Nợ có (ALM)

ALM2023
Khối Quản lý Tài chính
31/12/2023
Hội sở (Hà Nội)
  • Giám sát các biến động hàng ngày trên Bảng cân đối tài sản, đánh giá rủi ro trên toàn bộ danh mục tài sản Nợ/Có, cảnh báo và đề xuất biện pháp kịp thời khi có những biến động bất thường của các chỉ số phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh;
  •          Theo dõi biến động lãi suất của thị trường, lãi suất huy động/cho vay của ngân hàng, các chính sách khuyến khích, thúc đẩy hoặc hạn chế cho vay/huy động của ngân hàng, hiệu quả kinh doanh của ngân hàng…để đề xuất ban hành biểu lãi suất điều chuyển vốn nội bộ lên Ban lãnh đạo;
  •          Quản lý và điều hành phần mềm FTP nội bộ ngân hàng; kiếm soát số liệu FTP và giám sát việc điều chỉnh FTP cho các ĐVKD;
  •          Tư vấn và trình Ủy ban ALCO phê duyệt các hạn mức kinh doanh;
  •          Thực hiện các báo cáo ALM hàng tháng, ALCO và các báo cáo quản trị khác;
  •          Làm các công việc khác theo sự phân công của người phụ trách trực tiếp và Giám đốc Khối Quản lý Tài chính.

  Nam/nữ tuổi từ 23 – 40;

·         Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán…;

·         Nắm vững các quy định của Nhà nước liên quan đến quản lý tài sản nợ - có; Quản lý thanh khoản, lãi suất; Nhạy bén với biến động thị trường; Có khả năng phân tích ảnh hưởng thị trường đến quản lý tài sản nợ - có của ngân hàng;

·         Cẩn thận, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc;

·         Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt;

·         Tiếng Anh giao tiếp; Tin học văn phòng thành thạo;

·         Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.

Ứng tuyển ngay