Menu
close

Chuyên viên Phòng Phát triển kinh doanh Bán lẻ

RB2023
Khối Ngân hàng Bán lẻ & Doanh nghiệp
31/12/2023
Hội sở (Hà Nội)

-         Theo dõi, quản lý danh mục quy trình liên quan nghiệp vụ bán lẻ

-         Xây dựng các Công cụ liên quan đến báo cáo phục vụ cho Phát triển kinh doanh

-         Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Cấp lãnh đạo

-         -     Thu thập các khó khăn vướng mắc của chi nhánh, các đề xuất chỉnh sửa, phát triển các sản phẩm để phản hồi và phối hợp với phòng Phát triển sản phẩm, các phòng ban liên quan chỉnh sửa;

-              -     Đề xuất các chế tài, biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoat động bán hàng của các chi nhánh;

-              -     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

 Yêu cầu về học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngân hàng, tài chính, marketing…

      Các kỹ năng:

-         Thành thạo Excel, PowerPoint

-         Có kỹ năng thuyết trình.

-         Khả năng phân tích các số liệu và lập báo cáo;

-         Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm;

-         Chăm chỉ, cần cù, có tinh thần trách nhiệm công việc cao.

Ứng tuyển ngay