Menu
close

Chuyên viên phát triển kinh doanh doanh nghiệp

818.2209
Khối Ngân hàng Bán lẻ & Doanh nghiệp
15/10/2022
Hội sở (Hà Nội)

Mô tả công việc: 

-          Xây dựng và triển khai kế hoạch thúc đẩy bán hàng (khách hàng, đối tác liên kết, quy trình phối hợp với các Đơn vị);

-          Giám sát thực hiện các quy trình bán hàng, quy trình tiếp cận khách hàng và quy trình phối hợp bán sản phẩm dịch vụ. Lập và phân tích các báo cáo liên quan để phục vụ cho công tác thúc đẩy bán và tăng trưởng kinh doanh;

-          Giám sát hiệu quả, đề xuất điều chỉnh mô hình bán hàng (nếu có);

-          Thu thập các khó khăn vướng mắc của chi nhánh, các đề xuất chỉnh sửa, phát triển các sản phẩm để phản hồi và phối hợp với phòng Phát triển sản phẩm, các phòng ban liên quan chỉnh sửa;

-          Đầu mối hỗ trợ các chi nhánh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tương tác làm việc với các bộ phận hội sở và các đối tác là khách hàng core trong việc triển khai các chương trình bán và bán theo chuỗi;

-          Đề xuất các chế tài, biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy hoat động bán hàng của các chi nhánh;

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo cấp trên.

Điều kiện dự tuyển: 

-          Yêu cầu về học vấn: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở trở lên chuyên ngành kinh tế, thương mại, ngân hàng, tài chính, marketing… (ưu tiên có bằng Đại học nước ngoài hoặc bằng Thạc sỹ các chuyên ngành trên).

-          Các kỹ năng:

·         Kỹ năng bán hàng;

·         Có hiểu biết cơ bản về hoạt động tín dụng và thẩm định tín dụng;

·         Khả năng lập kế hoạch, quản lý thực hiện kế hoạch phù hợp với các mục tiêu kinh doanh;

·         Khả năng phân tích các số liệu và lập báo cáo;

·         Có khả năng tổng hợp và xây dựng chính sách;

·         Kỹ năng phối hợp và làm việc nhóm;

·         Có kỹ năng thuyết trình.

Ứng tuyển ngay