Menu
close

Chuyên viên Pháp chế

PC.2023
Khối Văn phòng & Quản trị Hoạt động
31/12/2023
Hội sở (Hà Nội)

   Rà soát và hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng; Đánh giá, kiểm tra định kỳ, đột xuất về tính hợp pháp, tuân thủ quy định pháp luật của các quy định nội bộ tại BAOVIET Bank theo quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

2.    Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc xây dựng, rà soát các quy định nội bộ, sản phẩm dịch vụ đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; tham gia xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ các quy định pháp luật tại quy định nội bộ của BAOVIET Bank.

3.   Tuân thủ các quy định pháp luật trong việc xây dựng quy định, quy trình nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ, các văn bản chỉ đạo của BAOVIET Bank trong từng thời kỳ.

4.   Theo dõi, cập nhật tổng hợp các phản ánh về những điểm còn bất cập của Quy chế, Quy định, Quy trình, sản phẩm, dịch vụ hiện có so với quy định pháp luật hiện hành; Đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện lại cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

5.    Phối hợp với Kiểm toán nội bộ, Khối Quản lý rủi ro và các Khối/Trung tâm trong việc nhận dạng, đo lường, kiểm soát, phát hiện và phòng chống các hành vi phạm về mặt pháp lý; Tham gia các đoàn kiểm tra, kiểm toán nội bộ để nắm được tình hình thực tế, đánh giá, kiến nghị về các yếu tố pháp lý trong hơp đồng, thỏa thuận, văn bản cam kết, hồ sơ nghiệp vụ khác của BAOVIET Bank theo yêu cầu; theo dõi xử lý và đề xuất giảm các rủi ro pháp lý phát sinh.

6.   Tổng kết, đánh giá những vướng mắc trong quá trình thực hiện pháp luật liên quan đến lĩnh vực nghiệp vụ BAOVIET Bank để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật (nếu có).

7.    Phối hợp, hỗ trợ các Phòng/ Ban liên quan để đề xuất, kiến nghị và kết luận về mặt pháp lý đối với những vụ việc, bảo vệ quyền lợi của BAOVIET Bank, của cán bộ, người lao động tại BAOVIET Bank trước cơ quan tư pháp hoặc các cơ quan Nhà nước khác khi được Tổng Giám đốc giao.

8.    Phối hợp với các phòng, ban của ngân hàng giúp ban Tổng Giám đốc BAOVIET Bank lập kế hoạch tổ chức thực hiện pháp luật, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và nội quy, quy định, quy trình, quy chế của BAOVIET Bank.

9.    Khảo sát, tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người lao động trong BAOVIET Bank để kiến nghị với Tổng Giám đốc, Hội đồng điều hành BAOVIET Bank có biện pháp xử lý.

  1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật tại Đại học Luật, Khoa Luật Đại học Quốc gia  (Đã được qua đào tạo hành nghề Luật sư hoặc Công chứng là một lợi thế).

  2. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tuân thủ. Nắm vững kiến thức cơ bản về pháp luật, đặc biệt pháp luật về tài chính ngân hàng

  3. Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.

  4. Tư duy logic tốt, vận dụng kiến thức pháp luật chắc chắn, linh hoạt.

  5. Đọc và hiểu rõ văn bản pháp luật.

  6. Có khả năng tổng hợp các vấn đề pháp lý tốt.

  7. Khả năng diễn đạt bằng lời nói tốt.

  8. Khả năng soạn thảo văn bản, xây dựng quy định nội bộ tốt.

  9. Khả năng quản lý công việc tốt.
Ứng tuyển ngay