Menu
close

Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

814.2208
Trung tâm Công nghệ Thông tin
15/09/2022
Hội sở (Hà Nội)
 • Hỗ trợ và hướng dẫn các bộ phận nghiệp vụ vận hành các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank bao gồm hệ thống Core banking, hệ thống Thẻ, các giải pháp Ngân hàng điện tử (Internet banking, mobile banking, …); và các hệ thống hỗ trợ khác; kiểm soát các vấn đề phát sinh trong các hệ thống trên;
 • Phân tích các yêu cầu nghiệp vụ và đề ra các yêu cầu đối với giải pháp kỹ thuật cần có (User requirement) để chuyển cho các đơn vị phát triển giải pháp (trong hoặc ngoài BAOVIET Bank); kiểm tra và chạy thử các giải pháp kỹ thuật trước khi chính thức đưa vào sử dụng trong hệ thống;
 • Nghiên cứu, cấu hình, tham số hóa các sản phẩm dịch vụ mới trong các hệ thống CNTT của BAOVIET Bank bao gồm hệ thống Core banking, hệ thống Thẻ, các giải pháp Ngân hàng điện tử (Internet banking, mobile banking, …); và các hệ thống hỗ trợ khác;
 • Tìm hiểu về mặt nghiệp vụ các giải pháp Công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, nghiên cứu khả năng ứng dụng vào hoạt động của BAOVIET Bank;
 • Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công.
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán (Học viện Ngân hàng, Học viện Tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân…), Kinh tế đối ngoại (Đại học Ngoại thương) hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin ứng dụng... và có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tối thiểu 01 năm;
 • Có khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh;
 • Tin học văn phòng (Word, Excel, Visio…) tốt;
 • Kỹ năng thuyết trình và làm việc theo nhóm;
 • Yêu thích lĩnh vực Công nghệ thông tin;
 • Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về lĩnh vực Công nghệ Thông tin trong ngân hàng;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hệ thống T24 và hệ thống Thẻ Way4.
Ứng tuyển ngay