Menu
close

Chuyên viên Kiểm thử

812.2209
Trung tâm Công nghệ Thông tin
15/10/2022
Hội sở (Hà Nội)
 • Nghiên cứu tài liệu yêu cầu người sử dụng; tài liệu đặc tả yêu cầu người sử dụng; tài liệu phân tích để xây dựng kịch bản kiểm thử;
 • Kiểm thử chương trình/hệ thống sau khi yêu cầu phần mềm hoàn thành giai đoạn phát triển;
 • Phối hợp nhóm phân tích, bộ phận phát triển giải pháp chỉnh sửa, fix lỗi;
 • Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ kiểm thử nghiệm thu hệ thống;
 • Xây dựng tài liệu/đào tạo hướng dẫn sử dụng;
 • Xây dựng kịch bản kiểm tra sau triển khai và kiểm tra kết quả sau khi go live;
 • Phối hợp cùng các thành viên xây dựng, hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc;
 • Thực hiện những nhiệm vụ và trách nhiệm khác do Lãnh đạo có thẩm quyền phân công,
 • Tốt nghiệp đại học loại Khá/Giỏi chuyên ngành Tài chính Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán…
 • Tiếng Anh tương ứng trình độ C trở lên; Kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành về Tài chính Ngân hàng;
 • Sử dụng thành thạo MS Office;
 • Hiểu biết về SQL/My SQL;
 • Có khả năng giao tiếp và làm việc theo nhóm;
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm tối thiểu 1 năm, hiểu biết về hệ thống T24, Way4… là một lợi thế;
 • Ưu tiên ứng viên đã hoàn thành các khóa đào tạo kiểm thử phẩn mềm;
 • Sức khỏe tốt; Có thể làm việc ngoài giờ,
Ứng tuyển ngay